امور حقوقي

دفتر حقوقی با همکاری و هماهنگی مسئولین حفاظت رودخانه و چاههای حریمی و شبکه های آبیاری و نمایندگان موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب واحدهای مذکور ، در رابطه با تخلفات کانالها و زهکشهای شبکه های آبیاری و حرائم آنها  ، حریم و بستر رودخانه زاینده رود ، کانال انتقال پساب شمال اصفهان و حوادث کانالها از بدو شروع اعم از تنظیم و پیگیری شکوائیه و دادخواست ، شرکت در جلسات دادسرا کلانتری – دادگاه – اجرای قرار کارشناسی و معاینه محل و 000 تا قطعی شدن واجرای حکم و اعاده به وضع سابق بنمایندگی شرکت آب منطقه ای اصفهان در حوزه های قضائی مختلف استان  با هماهنگی واحدهای حفاظت رودخانه و شبکه های آبیاری و زهکشی اقدام
می نماید.

گرچه مسائل و پیامدهای حفاظت از تاسیسات آبی از مقولات مهم از نظر مدیریتی ، کارشناسی و فنی و در اجرا دارای مسائل اجتماعی ، فرسایشی و پرتنش می باشد ولی حساسیت آن جز برای مجریان و متخصصین برای سایر مسئولین و مراجع از جمله ارگانهای سیاسی ، انتظامی و قضائی کارشناسان رسمی دادگستری از درجه اهمیت کمتری برخوردار است که متاسفانه بعلل فوق و تعدد مراجع قضائی و کارشناسان دادگستری ، ناهماهنگی و اختلاف نظرهای فاحش موجود ، ناقص و نامتناسب بودن امکانات و مقررات قانونی مرتبط در شرایط فعلی از نظر کمی و کیفی ، علیرغم تلاشها و مراجعات و پیگیریهای متعدد ، مستمر و به تبع آن صرف هزینه  قابل توجه بعضاً نتیجه قابل قبول و مطلوب حاصل نمی گردد.

     واحد حقوقی شرکت در سال 1392 جهت رفع نسبی مشکلات فوق با انجام مکاتبات و پیگیریهای مستمر و صرف هزینه های قابل توجه نسبت به اخذ مجوزهای کلی از دادستانهای حوزه های قضایی مختلف در رابطه با قلع و قمع تخلفات در بدو شروع اقدام و با فعالیتهای همه جانبه و قابل تقدیر نمایندگان موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب و مسئولین مربوطه خدمات شایانی انجام داده اند .

با توجه به مراتب فوق و اینکه مسائل جانبی ، روحی ، روانی ، انتظارهای طولانی در محیط های متشنج ، دادسراها ، دادگاهها و کلانتری ها و مراحل اجرای احکام قابل کمی کردن نمی باشد خلاصه عملکرد و فعالیتهای حقوقی شرکت به شرح جدول پیوست تقدیم می گردد 

وضعیت آب و هوا
آمار بازدید


تماس با ما

خیابان آبشار بعد از شهربازی شرکت میراب زاینده رود

  • (031)-3تلفن 2610624
  • (031)فکس 32610627
  • کد پستی 8158183357
  • email:info@mirabco.ir