واحد تعميرات و نگهداري

 اهم فعالیت ها در چهار گروه دسته بندی می شود

گروه اول : عملیات تعمیرات جزئی ( نگهداری)
شاخص ترین عملیات در این گروه
*- لایروبی کانالها در شبکه ها و زهکش ها
*-
بارگیری و حمل مواد حاصل از لایروبی به خارج مناطق شهری
*-
لایروبی دستی سیفونها زیر پل ها در شبکه ها
*-
بوته کنی سطح پیست ها در کلیه شبکه ها
*-
تعمیر دریچه های نیرپیک شبکه ها
*-
تعمیر تنظیم کننده ها ( رگولاتورهای دینامیک)
*-
تعمیر دریچه های ساده کشوئی مادیهای سنتی
*-
تعمیر سردهانه مادیهای سنتی
*- تسطیح ،
خاکریزی و خاکبرداری در سطح پیست ها
*-
ساخت و نصب حفاظ فلزی سیفونها و پلها
*- تعمیر گیربکس های دریچه های سدهای انحرافی
*- تعمیر ساختمان بهره برداری سد نکوآباد

*- محوطه سازی فضای سبز سد نکوآباد

*- اجرای احکام قضایی در سطح شبکه ها

*- برداشت پمپ ها و پر کردن نقب های غیر مجاز برداشت آب بر روی کانال پساب

گروه دوم : عملیات تعمیرات اساسی ( کلی )

شاخص ترین عملیات در این گروه

لبه گذاری

احداث سیفونهای کانال

لبه گذاری واجد لاینگ کانال

احداث پل

احداث سردهانه سرریز

لاینگ و ژئوممبران کانال

احداث سفتکاری ساختمان

احداث تراز کف کانال

گروه سوم

كارهاي متفرقه

-      محوطه سازی ( جدول گذاری)

-      خاکریزی

 گروه چهارم :

عملیات مربوط به اجرای احکام در این گروه قرار می گیرد

( پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم توسط واحدحقوقی و شبکه های مربوطه اجرای حکم با هماهنگی واحدها توسط واحد تعمیرات و نگهداری انجام می شود.

وضعیت آب و هوا
آمار بازدید


تماس با ما

خیابان آبشار بعد از شهربازی شرکت میراب زاینده رود

  • (031)-3تلفن 2610624
  • (031)فکس 32610627
  • کد پستی 8158183357
  • email:info@mirabco.ir