واحد مالي اداري

نام ونام خانوادگي
سمت
تصویر شماره تماس
 سوابق
احمدرضا حیدری
مدیر مالی اداری
داخلی 103  
مهران رزمجو مسئول حسابداری داخلی120  
ساعد اکبری کارشناس حسابداری داخلی103  
 
 
وضعیت آب و هوا
آمار بازدید


تماس با ما

خیابان آبشار بعد از شهربازی شرکت میراب زاینده رود

  • (031)-3تلفن 2610624
  • (031)فکس 32610627
  • کد پستی 8158183357
  • email:info@mirabco.ir