کروه

اسامي ومشخصات اعضاء هيئت مديره
نام ونام خانوادگي
سمت
تصویر
 سوابق
علی بصیر پور
رئیس هیئت مدیره  
 
ممتاز پور
نایب رئیس هیئت مدیره
 
 
محمد حسن مصلحی
عضوهیئت مدیره و مدیرعامل
 
 
 
 
وضعیت آب و هوا
آمار بازدید


تماس با ما

خیابان آبشار بعد از شهربازی شرکت میراب زاینده رود

  • (031)-3تلفن 2610624
  • (031)فکس 32610627
  • کد پستی 8158183357
  • email:info@mirabco.ir