قیمت آهن آلات

 

کروه

اسامي ومشخصات اعضاء هيئت مديره
نام ونام خانوادگي
سمت
تصویر
 سوابق
علی بصیر پور
رئیس هیئت مدیره  
 
ممتاز پور
نایب رئیس هیئت مدیره
 
 
محمد حسن مصلحی
عضوهیئت مدیره و مدیرعامل
 
 
 
 
وضعیت آب و هوا
آمار بازدید


تماس با ما

خیابان آبشار بعد از شهربازی شرکت میراب زاینده رود

  • (031)-3تلفن 2610624
  • (031)فکس 32610627
  • کد پستی 8158183357
  • email:info@mirabco.ir