واحد برنامه ریزی


نام ونام خانوادگي
سمت
تصویر
 سوابق
حمید رضا فرهبد
مسئول واحد
برنامه ریزی
 
 جواد رشیدی فر
مسئول GIS
 
 
 
 
وضعیت آب و هوا
آمار بازدید


تماس با ما

خیابان آبشار بعد از شهربازی شرکت میراب زاینده رود

  • (031)-3تلفن 2610624
  • (031)فکس 32610627
  • کد پستی 8158183357
  • email:info@mirabco.ir